poniedziałek, 16 stycznia 2012

Wypożyczamy kostiumy


Muzeum Regionalne posiada kolekcję  kostiumów  historycznych.
Poczynając od średniowiecza aż po wiek XIX.
Od stycznia tego roku możliwe jest ich wypożyczenie .  
Regulamin wypożyczalni kostiumów Historycznych
 1. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz wpłacenie kaucji w wysokości ustalonej przez Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej.
 2. Wypożyczający zobowiązany jest podać swoje aktualne dane osobowe oraz numer kontaktowy.
 3. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.
 4. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej lub do momentu rozliczenia się z Muzeum w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.
 5. Muzeum Regionalne pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika obowiązującego w dniu wypożyczenia ( 10 zł. za dobę)
 6. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy Muzeum Regionalne pobiera dodatkową opłatę ( 5 zł za każdą następną dobę)
 7. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie Muzeum Regionalne pobiera opłatę karną - stawka razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.
 8. Opłata dodatkowa jest płatna po ustaleniu okresu na jaki strój jest wypożyczony.
 9. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczenie stroju od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi muzeum.
 10. W przypadku niedokonania zwrotu stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
 11. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej uprawnione jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.

piątek, 13 stycznia 2012

Skarb już w Muzeum

Miło nam jest poinformować Państwa, że Skarb Średzki powrócił do nas z Berlina gdzie prezentowany był na wystawie

Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce

Zapraszamy zatem do Muzeum Regionalnego
od wtorku do piątku w godzinach od 9 30 do 15 30
soboty i niedziele od 12 00 do 15 00
Od 10 lutego zapraszamy na wystawę " Skarby Dolnego Śląska"